D16 Group Redoptor – Bộ cân bằng âm thanh cho nghệ sĩ làm nhạc

March 4, 2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE D16 Group Redoptor 2 V2.2.2 D16 Group Redoptor

D16 Group Redoptor – Bộ cân bằng âm thanh cho nghệ sĩ làm nhạc

Ứng dụng xử lý âm thanh với nhiều tính năng độc đáo và tiện ích cho các nghệ sĩ làm nhạc trên macbook.

Đã thử nghiệm, hoạt động trên macOS Catalina và Big Sur

Leave a Reply

Skip to toolbar