Day & Night World Map Studi‪o‬ – Tạo hình nền bản đồ ngày & đêm đẹp cho mac

February 17, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Day & Night World Map Studi‪o 1.1.4 Day & Night World Map Studi‪o

Day & Night World Map Studi‪o‬ – Tạo hình nền bản đồ ngày & đêm đẹp cho mac

Hoạt động nguyên bản ở Mojave & Catalina. Bản đồ cũng cập nhật trên màn hình khóa của bạn và sẽ gây ấn tượng với tất cả những người qua đường.

Day & Night World Map Studio sẽ tạo hình nền động dựa trên múi giờ của bạn và nó cũng sẽ cập nhật đồng hồ để khớp với thời gian trong ngày tại vị trí của bạn. Giải pháp nhanh chóng và dễ dàng để có được bản đồ tuyệt đẹp.

Việc tạo nền đẹp sẽ giúp macbook bạn càng được thú vị hơn.

Đặc trưng:
Xuất hình nền động ngày và đêm
Xuất hình nền ngày và đêm phù hợp với thời gian khởi chạy ứng dụng
Xuất bản đồ dưới dạng một loạt hình ảnh (Có thể truy cập từ menu Tệp)
Chụp nhanh bản đồ tại thời điểm hiện tại (Có thể truy cập từ menu Tệp)
Điều chỉnh ngày để phù hợp với tình hình năng lượng mặt trời *
Điều chỉnh tần số của hình ảnh (khoảng thời gian)
Bản đồ tiêu điểm trên Châu Mỹ / Châu Á / Kinh tuyến chính hoặc trên múi giờ của bạn

Leave a Reply

Skip to toolbar