Day One – Phần mềm ghi nhật ký đơn giản cho macbook

January 26, 2021
Application
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Day One 2.3.5 Day One phiên bản khác Day One

Day One – Phần mềm ghi nhật ký đơn giản cho macbook

Phần mềm tạo nhật ký trên ứng dụng Mac với thiết kế đơn giản là tuyệt vời mà bạn có lẽ sẽ không thể bỏ qua. Ứng dụng giúp bạn ghi lại mọi thứ bạn cần.
Ngoài ứng dụng với khả năng tạo mục nhập, tóm tắt ngày, mục yêu thích… chúng ta có các tùy chọn thú vị như chỉnh sửa nhanh từ thanh menu.

Ứng dụng này cũng có tính năng đồng bộ hóa với phiên bản iPhone bằng DropBox.

Leave a Reply

Skip to toolbar