Dễ Dàng Quay Phim Màn Hình Macbook Bằng Snagit 2018 – 2019 Nhỏ Gọn

July 19, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
2 0
Tải Snagit Cho Macbook Join The 2,800+ Happy Customers :) Download Snagit 4.1.4 for Mac Snagit 4.1.5 for Mac Snagit 4.1.5 for Mac TechSmith Snagit 2018.0.0 (90407) TechSmith Snagit 2018.1.2 TechSmith Snagit 2018.2 TechSmith Snagit 2018.2.1 TechSmith Snagit 2018.2.2 TechSmith Snagit 2018.2.3 TechSmith Snagit 2019 Snagit_2019.0.1_Build_94005 Live Preview Snagit_2019.1.4

Dễ Dàng Quay Phim Màn Hình Macbook Bằng Snagit 2018 – 2019 Nhỏ Gọn

Phần mềm chụp màn hình Snagit 2018, 2019 bản mới nhất cho hệ điều hành mac os x. Snagit 2019 loại bỏ rắc rối khi tạo ảnh chụp màn hình và bản ghi tùy chỉnh. Chụp màn hình của bạn, chỉnh sửa hình ảnh và cung cấp kết quả. Nếu bạn sử dụng macbook đang cần phần mềm quay phim, lưu lại những gì trên desktop của bạn với chất lượng cao thì hãy tải về ngay.

Snagit 2020.1.0

https://www.fshare.vn/file/AXKPLM12V15D

Leave a Reply

Skip to toolbar