Diopter Optical Effects for After Effects – Plugin tạo hiệu ứng quang học cho video

February 13, 2021
Plugin
0 0
GOOGLE DRIVE Diopter Optical Effects for After Effects 1.0.4 Diopter Optical Effects for After Effects

Diopter Optical Effects for After Effects – Plugin tạo hiệu ứng quang học cho video

Diopter Optical Effects for After Effects  là plugin để tạo hiệu ứng quang học thú vị trong video của bạn!
Diopter là một plugin bổ sung các hiệu ứng quang học (mờ, biến dạng, màu sắc) trên một lớp. Chọn một hình dạng thấu kính (mặt nạ) trong số các hình dạng có sẵn hoặc sử dụng một lớp khác làm Luma Matte. Ống kính này có thể được biến đổi.

Áp dụng các hiệu ứng khác nhau cho ống kính: làm mờ nhanh, làm mờ thực tế, mờ theo hướng, vệt, biến dạng quang học, độ sáng, màu sắc, quang sai màu.

Cường độ tổng thể của hiệu ứng có thể được kiểm soát, cũng có thể áp dụng chế độ hòa trộn: Màn hình, Thêm, Nhân.

Leave a Reply

Skip to toolbar