Doo – Get Things Done – Quản Lý & Đồng Bộ Các Thông Báo Trên Mac Dễ Dàng

August 20, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Doo - Get Things Done 2.4.0 Doo - Get Things Done phiên bản khác Doo - Get Things Done

Doo – Get Things Done – Quản Lý & Đồng Bộ Các Thông Báo Trên Mac Dễ Dàng

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG
Mỗi lời nhắc bạn tạo sẽ trở thành một thẻ. Khi bạn mở Doo, bạn sẽ nhận được tất cả các thông báo mà bạn cần chú ý.

Kéo thẻ lên để đánh dấu thẻ đã hoàn thành hoặc vuốt xuống để báo lại thẻ sau. Vuốt sang trái hoặc phải để bỏ qua.

Sử dụng chế độ xem danh sách để xem tất cả việc cần làm của bạn hoặc sắp xếp các công việc thành mức độ ưu tiên mong muốn của bạn. Có một dự án lớn? Doo sẽ nhắc bạn nếu một nhiệm vụ trông quá lớn và đưa ra những cách giúp bạn thành công.

Một công cụ mà bạn không còn phải lo lắng làm thế nào để bỏ sót các thông báo khi sử dụng

Leave a Reply

Skip to toolbar