DRmare Tidal Music Converter 1.1.0 – Trình chuyển đổi nhạc Tidal tất cả trong một

Feb 13, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
DRmare Tidal Music Converter 1.1.0 DRmare Tidal Music Converter phiên bản khác DRmare Tidal Music Converter

DRmare Tidal Music Converter 1.1.0 – Trình chuyển đổi nhạc Tidal tất cả trong một

Trình chuyển đổi nhạc Tidal tất cả trong một dành riêng để tải xuống và chuyển đổi nhạc Tidal, danh sách phát và album thành MP3, FLAC, WAV, AAC, v.v … với tốc độ chuyển đổi hàng loạt nhanh hơn 5 lần để phát lại ngoại tuyến Tidal ở bất cứ đâu.

DRmare Tidal Music Downloader được thiết kế đặc biệt cho những người nghiện Tidal muốn tải các bài hát từ Tidal xuống máy tính. Với đăng ký Tidal Premium hoặc HiFi, bạn có thể tải xuống các bản âm thanh Tidal để nghe ngoại tuyến nhưng bạn có thể sở hữu các tệp bộ đệm, không phải các tệp âm thanh thực. Điểm khác biệt của trình tải xuống Tidal là nó có thể tải xuống các bài hát, danh sách phát và album của Tidal dưới dạng các bản nhạc địa phương để lưu giữ mãi mãi.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 1.1.0:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.8 trở lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung