Dying Light – Một game sinh tồn hành động góc nhìn thứ nhất

Oct 13, 2020
Games
GOOGLE DRIVE Dying Light v1.31.0 Incl DLC MacOS Dying Light Incl DLC MacOS

Dying Light – Một game sinh tồn hành động góc nhìn thứ nhất

Dying Light là một game sinh tồn hành động góc nhìn thứ nhất lấy bối cảnh trong một thế giới mở rộng lớn. Roam một thành phố bị tàn phá bởi một dịch bệnh bí ẩn,nhặt rác để tiếp tế và chế tạo vũ khí để giúp đánh bại lũ kẻ thù đói thịt mà bệnh dịch đã tạo ra. Vào ban đêm, hãy cẩn thận với những người bị nhiễm bệnh khi chúng lớn mạnh và những kẻ săn mồi về đêm nguy hiểm hơn rời khỏi tổ của chúng để kiếm ăn con mồi.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar