Easy Translator 15.0.0 – Dịch văn bản nhanh chóng và dễ dàng

March 10, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Easy Translator 15.0.0 Easy Translator phiên bản khác Easy Translator

Easy Translator 15.0.0 – Dịch văn bản nhanh chóng và dễ dàng

Easy Translator sử dụng sức mạnh của các công cụ dịch ngôn ngữ máy Internet và cho phép bạn dễ dàng dịch các nội dung, thư, trò chuyện và email giữa các ngôn ngữ quốc tế chính.

Phần mềm dịch thuật này cũng có thể chuyển đổi văn bản thành tệp âm thanh MP3 để bạn có thể nghe âm thanh trong trình phát nhạc yêu thích của mình.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 15.0.0:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.7 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar