EasyCrop – Cắt, xoay và thay đổi kích thước ảnh

August 21, 2020
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE EasyCrop 2.6.1 EasyCrop phiên bản khác EasyCrop

EasyCrop – Cắt, xoay và thay đổi kích thước ảnh

EasyCrop là một ứng dụng dễ sử dụng để cắt, xoay và thay đổi kích thước ảnh. EasyCrop hoạt động hoàn toàn bằng cách kéo-n-EasyCroprơi vãi.

Bạn không cần phải:

Điều hướng qua các hộp thoại tệp khó hiểu
Tạo các tệp tạm thời để xóa
Tạo một bản sao của bức tranh gốc

Sử dụng EasyCrop để nhanh chóng:

Chuẩn bị ảnh cho email
Thêm khuôn mặt vào danh bạ trong Sổ địa chỉ của bạn
Thiết lập hình ảnh cho màn hình đăng nhập của bạn
Giảm kích thước tệp hình ảnh để đăng trực tuyến

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.6.1:

Đã thêm hỗ trợ QuickLook

YÊU CẦU

Intel, bộ xử lý 64-bit
OS X 10.7 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar