eMail Address Extractor 3.4.3 – Nhận địa chỉ email từ tệp văn bản

March 21, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE eMail Address Extractor 3.5.6 FSHARE eMail Address Extractor 3.4.3 eMail Address Extractor phiên bản khác eMail Address Extractor

eMail Address Extractor 3.4.3 – Nhận địa chỉ email từ tệp văn bản

Trình trích xuất địa chỉ email cho phép bạn trích xuất các địa chỉ email hợp lệ từ hầu hết mọi loại tệp văn bản. Không cần cấu hình, nó chỉ hoạt động!

Chọn định dạng tệp đầu ra của bạn, sau đó thả tệp dữ liệu vào Trình trích xuất địa chỉ email để nhanh chóng tạo danh sách tất cả các địa chỉ email hợp lệ không có bản sao.
Dễ dàng truy xuất địa chỉ từ toàn bộ cơ sở dữ liệu Apple Mail, các dự án iWork, DOCX, XLSX và từ kho lưu trữ ZIP.
Xóa địa chỉ khỏi danh sách bằng cách chọn danh sách thay thế để xóa.

Lưu ý : Các tệp PDF cần phải ở định dạng văn bản. Truy xuất dữ liệu OCR hiện không được hỗ trợ.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản eMail Address Extractor 3.5.6:

Cập nhật bản quyền
Cập nhật Sparkle

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar