EndNote X9.3.3 19.3.3.15659 – Ứng dụng quản lý thư mục

June 24, 2020
Tools
0 0
GOOGLE DRIVE EndNote 20 Build 16480 macOS EndNote phiên bản khác EndNote

EndNote X9.3.3 19.3.3.15659 – Ứng dụng quản lý thư mục

EndNote được sử dụng bởi hàng triệu nhà nghiên cứu, nhà văn học giả, sinh viên và thủ thư để tìm kiếm cơ sở dữ liệu thư mục trực tuyến, tổ chứctài liệu tham khảo, hình ảnh và PDF của họ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, đồng thời tạo thư mục và danh sách hình. Thay vì dành hàng giờ để nhập các thư mục hoặc sử dụng thẻ chỉ mục để sắp xếp các tài liệu tham khảo của họ, họ thực hiện điều đó một cách dễ dàng – bằng cách sử dụng EndNote!

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản EndNote 20 Build 16480 macOS:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar