Enolsoft PDF Password Remover 3.4.0 – Dễ dàng bẻ khóa mật khẩu PDF trên máy Mac

Feb 12, 2020
Bảo Mật - Diệt Virus
0 0
Enolsoft PDF Password Remover 3.4.0 Enolsoft PDF Password Remover phiên bản khác Enolsoft PDF Password Remover

Enolsoft PDF Password Remover 3.4.0 – Dễ dàng bẻ khóa mật khẩu PDF trên máy Mac

Xóa mật khẩu PDF trên máy Mac, cho phép bạn tự do sử dụng các tệp PDF của mình theo ý muốn.

Mở / Mật khẩu người dùng

Mật khẩu mở / người dùng của PDF luôn được sử dụng để kiểm soát quyền mở tệp PDF để giữ an toàn. Nếu bạn quên mật khẩu, vũ phu sẽ là cách duy nhất.

Hạn chế / Mật khẩu chủ sở hữu

Đối với các tệp PDF có hạn chế / mật khẩu chủ sở hữu, bạn sẽ không bị giới hạn trong việc in, sao chép và sửa đổi chúng, nhưng bạn có thể mở và xem nội dung.

Dễ dàng truy cập dữ liệu của bạn để chỉnh sửa.

Không thể in, sao chép và dán nội dung trong PDF? Nó đã bị khóa bởi mật khẩu mà bạn có thể xem nhưng không thể chỉnh sửa. Nhập lại nội dung bằng tay?
Xóa mật khẩu PDF giúp bạn truy cập dữ liệu của mình một cách dễ dàng bằng cách xóa mật khẩu bằng hai lần nhấp trên máy Mac. Bạn có thể nhận được một tập tin mà không cần mật khẩu và cho phép bạn thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào, bất kể sao chép, dán hoặc in.

Các tính năng khác :

Giải mã hàng loạt
Lực lượng vũ phu
Giữ nguyên nội dung
Dễ sử dụng
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cài đặt ưu tiên mạnh
Kiểm soát tốc độ giải mã của chính bạn.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.4.0:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

OS X 10.6 trở lên

Enolsoft PDF Password Remover 3.4.0

https://www.fshare.vn/file/2ZLNB916HNKL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung