Eon 2.8.1 – Theo dõi thời gian đơn giản và thanh lịch

Feb 9, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Eon 2.8.1 Eon phiên bản khác Eon

Eon 2.8.1 – Theo dõi thời gian đơn giản và thanh lịch

Eon giúp bạn dễ dàng theo dõi thời gian trên máy Mac. Eon cho phép bạn dễ dàng đăng thời gian lên một số dịch vụ để lập hóa đơn không gây đau đớn eonnhất có thể.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.8.1:

Cải thiện: InvoiceNinja, WorkflowMax

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

Eon 2.8.1

https://www.fshare.vn/file/TXYRMKOI789B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung