Espresso 5.3.2 – Công cụ phát triển HTML, XML, CSS và JavaScript

March 21, 2020
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE Espresso 5.6.1 FSHARE Espresso 5.4.1 Espresso phiên bản khác Espresso

Espresso 5.3.2 – Công cụ phát triển HTML, XML, CSS và JavaScript

Espresso đã trở lại. Dành cho những người tạo ra các trang web thú vị, sáng tạo và nhanh chóng – trong một ứng dụng phù hợp. Espresso giúp bạn viết, viết mã, thiết kế, xây dựng và xuất bản với sự tinh tế và hiệu quả. Các tính năng văn bản tinh vi, Xem trước trực tiếp tuyệt vời với Trình duyệt Xray, các công cụ CSSEdit, Bộ điều hướng, xây dựng tự động Dynamo và Đồng bộ hóa máy chủ. Cho dù bạn đang bắt đầu từ đầu hoặc điều chỉnh một trang web trực tiếp, Espresso sẽ giúp bạn.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 5.6.1:

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12.2 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar