EtreCheck Pro – Để khắc phục sự cố máy Mac của bạn; hiển thị chi tiết hệ thống quan trọng

December 25, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE EtreCheck Pro 6.2.6 FSHARE EtreCheck Pro 6.1.9 EtreCheck Pro phiên bản khác EtreCheck Pro

EtreCheck Pro – Để khắc phục sự cố máy Mac của bạn; hiển thị chi tiết hệ thống quan trọng

EtreCheck là một ứng dụng hiển thị các chi tiết quan trọng về cấu hình hệ thống của bạn và cho phép bạn sao chép thông tin đó vào Clipboard. Nó có nghĩa là được sử dụng với Cộng đồng hỗ trợ của Apple để giúp mọi người giúp bạn với máy Mac. EtreCheck tự động xóa mọi thông tin nhận dạng cá nhân khỏi đầu ra.

EtreCheck sẽ tự động cảnh báo bạn về các vấn đề nghiêm trọng như phần mềm quảng cáo, RAM không đủ hoặc ổ cứng bị hỏng.

Lưu ý: EtreCheck có thể tạo 5 báo cáo miễn phí, đủ để xác định sự cố, giải quyết các giải pháp có thể và xác minh rằng các sự cố đã được giải quyết. Nếu mọi người muốn tiếp tục sử dụng EtreCheck sau 5 báo cáo miễn phí, thì sẽ cần có giấy phép. Giá cho giấy phép là $ 20

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 6.2.6:

Cải thiện :

Logic để phát hiện lỗi ổ cứng tốt hơn khi chương trình chống vi-rút của bên thứ 3 đang chạy
Nội dung của các giải pháp được tạo ra
Đã sửa lỗi :

Khắc phục sự cố trong trường hợp hiếm
Sửa lỗi và cải tiến khác
Khác :

Menu ngữ cảnh được bật cho văn bản trong báo cáo
Đã xóa một phím nóng đã vô tình được thêm vào mục menu Chính sách bảo mật

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.9 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar