EXIF Cleaner PRO 2.2.0 – Xóa thông tin khỏi ảnh trên macbook của bạn

November 14, 2019
Graphics Design
0 0
EXIF Cleaner PRO 2.2.0 EXIF Cleaner PRO 2.2.0

EXIF Cleaner PRO 2.2.0 – Xóa thông tin khỏi ảnh trên macbook của bạn

EXIF Cleaner PRO là một ứng dụng để loại bỏ thông tin khỏi ảnh.

Điều này là cần thiết khi bạn muốn ẩn vị trí, kiểu máy ảnh và các thông tin khác có trong EXIF.

Các tính năng :

làm sạch EXIF ​​(Tác giả, phần mềm, định vị địa lý, thông tin thiết bị, các thẻ khác);
làm sạch siêu dữ liệu khác;
xử lý hàng loạt (Tìm kiếm tệp trong thư mục);
kéo thả;
cho thấy sự tiến bộ.

Phiên bản 2.2.0: sửa chữa nhỏ;Thay đổi giao diện người dùng.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.8 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar