ExpanDrive 7.5.0 – Truy cập các tệp từ xa qua SSH / SFTP trong Finder

January 24, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
ExpanDrive 7.4.8 ExpanDrive phiên bản khác

ExpanDrive 7.5.0 – Truy cập các tệp từ xa qua SSH / SFTP trong Finder

ExpanDrive xây dựng bộ lưu trữ đám mây trong mọi ứng dụng, hoạt động giống như một ổ USB được cắm vào máy Mac của bạn. Với ExpanDrive, bạn có thể

truy cập an toàn bất kỳ máy chủ tệp từ xa nào trực tiếp từ Finder hoặc thậm chí là thiết bị đầu cuối.

Hỗ trợ ExpanDrive :

 • SFTP / FTP / FTPS
 • Amazon S3
 • Dropbox
 • WebDAV
 • Tập tin đám mây Rackspace
 • Openstack Swift
 • DreamObjects Dreamhost
 • Google Drive
 • Một ổ đĩa
 • Hộp.com
 • Copy.com
 • HP Helion
 • hubiC

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 7.5.0:

 • Hỗ trợ cho macOS 10.14.5

YÊU CẦU

 • Bộ xử lý Intel, 64 bit
 • OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar