Export Calendars Pro 1.9.2 – Xuất dữ liệu dạng bảng từ Lịch và Nhắc nhở

Feb 9, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Export Calendars Pro 1.9.2 Export Calendars Pro phiên bản khác Export Calendars Pro

Export Calendars Pro 1.9.2 – Xuất dữ liệu dạng bảng từ Lịch và Nhắc nhở

Xuất Calendars Pro là một công cụ mạnh mẽ, linh hoạt để xuất các sự kiện và lời nhắc được lưu trong Lịch Mac và các ứng dụng Nhắc nhở lịch xuất khẩu-provào các tệp dữ liệu dạng bảng khác nhau như Excel, CSV hoặc văn bản được phân định bằng tab. Bạn cũng có thể xuất hầu hết mọi trường Sổ địa chỉ cho bất kỳ người tham gia nào được đính kèm vào một sự kiện, bao gồm các trường có nhãn tùy chỉnh. Bạn có thể định cấu hình định dạng xuất riêng lẻ và lưu cài đặt trong các mẫu để sử dụng sau. Bản demo có sẵn.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 1.9.2:

Khắc phục sự cố với lời nhắc trùng lặp.
Tùy chọn tự động làm mới danh sách các mục lịch được tìm nạp khi thay đổi lịch hoặc lời nhắc đã được thực hiện bên ngoài ứng dụng đã bị xóa vì nó không còn hoạt động đủ đáng tin cậy.
Trong các phiên bản gần đây của macOS, ứng dụng sẽ không còn hiển thị tạm thời màn hình thông báo khi khởi chạy nếu quyền truy cập vào danh bạ của người dùng đã được cấp hoặc từ chối.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.9 trở lên

Export Calendars Pro 1.9.2

https://www.fshare.vn/file/12V29WIL4J2D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung