Fiedler Audio Stage – Plugin làm nhạc cao cấp dành cho các nghệ sĩ

February 20, 2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE Fiedler Audio Stage v1.1.0 Fiedler Audio Stage

Fiedler Audio Stage – Plugin làm nhạc cao cấp dành cho các nghệ sĩ

Để kiểm soát toàn bộ trường âm thanh nổi của bạn, âm thanh
fiedler có danh tiếng trong việc thiết lập các tiêu chuẩn mới.
Hai năm sau khi phát triển thuật toán độ vang mang tính cách mạng tại trung tâm bx_room của Brainworx, họ đã một lần nữa định nghĩa lại thế giới tăng cường âm thanh với sân khấu – một plugin sử dụng các phương pháp xử lý không gian âm thanh nổi tiên phong để tạo ra các bản trộn và tổng thể tốt, đồng thời làm cho chúng trở nên tuyệt vời.

Leave a Reply

Skip to toolbar