FileBot – Đổi tên nhanh các tệp video hoặc nhạc

July 13, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE FileBot 4.9.1 FileBot phiên bản khác FileBot

FileBot – Đổi tên nhanh các tệp video hoặc nhạc

FileBot giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng sắp xếp và đổi tên phim, chương trình TV và tệp nhạc.

Đặt tên tự động . FileBot lấy thông tin tệp từ các cơ sở dữ liệu trực tuyến khác nhau nhưng để lại chỗ cho bạn quản lý việc đặt tên tệp theo cách bạn muốn bằng cách sử dụng biểu thức Groovy.
Thêm phụ đề . Tìm kiếm thủ công, tải xuống và thêm phụ đề bằng các tính năng được tích hợp trong FileBot.
Chức năng dòng lệnh . FileBot có giao diện dòng lệnh đơn giản giúp tất cả các chức năng của FileBot có sẵn từ bảng điều khiển hoặc trong các tập lệnh tự động.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 4.9.1:

  • Cải thiện cú pháp tô sáng cho các biểu thức định dạng
  • Vô số cải tiến nhỏ và sửa lỗi

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar