FinalShot – Chụp ảnh màn hình dễ dàng

July 26, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE FinalShot 1.9.2 FinalShot phiên bản khác FinalShot

FinalShot – Chụp ảnh màn hình dễ dàng

FinalShot nằm ở thanh menu của bạn và nó luôn ở đó khi bạn cần – 2 lần nhấp và ảnh chụp màn hình của bạn được chụp! FinalShot có thể lưu ảnh chụp màn hình của bạn vào thư mục bạn chọn hoặc sao chép ảnh chụp màn hình vào khay nhớ tạm thời để bạn có thể dán chúng vào bất kỳ ứng dụng nào khác. Bạn có thể chụp màn hình toàn màn hình hoặc một khu vực cụ thể. Để chụp màn hình một khu vực cụ thể, chỉ cần chọn góc trên cùng bên trái và kéo con trỏ của bạn xuống góc dưới bên phải để phác thảo khu vực cần chụp. FinalShot lưu trữ ảnh chụp màn hình của bạn dưới dạng tệp PNG hoặc JPEG và bạn có thể hạ thấp chất lượng nếu bạn cần các tệp nhỏ hơn

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 1.9.1:

  • Những cải tiến nhỏ

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar