Flyer Creator – Poster Design – Ứng dụng thiết kế tờ rơi tuyệt nhất

February 17, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Flyer Creator – Poster Design 1.3 Flyer Creator – Poster Design

Flyer Creator – Poster Design – Ứng dụng thiết kế tờ rơi tuyệt nhất

Chúng tôi đã phát triển ứng dụng Flyer Creator – Poster Design cao cấp dành cho người dùng của chúng tôi mà bạn chưa từng gặp.

Tính năng của Trình tạo tờ rơi – Thiết kế áp phích
Tạo tờ rơi đáng kinh ngạc
400 chủ đề được tạo sẵn cho cả trang MS word và mac
Bộ sưu tập tinh tế của các chủ đề được tạo sẵn
Khả năng tùy chỉnh cao – thêm văn bản, biểu trưng và hình ảnh
Tờ rơi có thể in độ phân giải cao
Đủ bắt mắt để sử dụng cho chiến dịch truyền thông xã hội
Dễ sử dụng – có thể chỉnh sửa với Trang MS Word và Mac
Bố cục tương tác người dùng cao
Không yêu cầu kỹ năng thiết kế

Leave a Reply

Skip to toolbar