FoneLab 10.1.62 – Phần mềm khôi phục dữ liệu iPhone, iPad và iPod Touch

December 24, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
FoneLab 10.1.78 FoneLab phiên bản khác FoneLab

FoneLab 10.1.62 – Phần mềm khôi phục dữ liệu iPhone, iPad và iPod Touch

FoneLab là tiện ích phục hồi dữ liệu cho iPhone, iPad và iPod Touch. Nó giúp bạn khôi phục dữ liệu bị mất hoặc bị xóa do bẻ khóa, nâng cấp iOS , v.v. từ các thiết bị iTunes và iOS trực tiếp.

Các tính năng :

Hỗ trợ iOS 8.1 và iPhone 6 Plus / 6, iPad Air 2 / mini 3 mới nhất
Truy xuất và sao lưu 19 loại dữ liệu từ iPhone 4 / 3GS, iPad 1 và iPod touch 4
Khôi phục và xuất 8 loại dữ liệu từ các mẫu thiết bị iOS mới hơn
Lấy lại dữ liệu từ bản sao lưu iTunes trên máy Mac

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 10.1.62:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Intel
OS X 10.7 trở lên
iTunes 11.4 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar