FoneLab 10.1.78 – Phần mềm khôi phục dữ liệu iPhone, iPad và iPod Touch

March 21, 2020
Uncategorized
0 0
FoneLab 10.1.78 FoneLab phiên bản khác FoneLab

FoneLab 10.1.78 – Phần mềm khôi phục dữ liệu iPhone, iPad và iPod Touch

FoneLab là tiện ích phục hồi dữ liệu cho iPhone, iPad và iPod Touch. Nó giúp bạn khôi phục dữ liệu bị mất hoặc bị xóa do bẻ khóa, nâng cấp iOS , v.v. từ các thiết bị iTunes và iOS trực tiếp.

Các tính năng :

  • Hỗ trợ iOS 8.1 và iPhone 6 Plus / 6, iPad Air 2 / mini 3 mới nhất
  • Truy xuất và sao lưu 19 loại dữ liệu từ iPhone 4 / 3GS, iPad 1 và iPod touch 4
  • Khôi phục và xuất 8 loại dữ liệu từ các mẫu thiết bị iOS mới hơn
  • Lấy lại dữ liệu từ bản sao lưu iTunes trên máy Mac

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 10.1.78:

Báo cáo dữ liệu được tối ưu hóa
Khắc phục sự cố không thể nhận được phản hồi trong nền

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.7 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar