Foxtail – Game phiêu lưu thú vị cho mac

Aug 6, 2020
Games
0 0
GOOGLE DRIVE Foxtail12902 Foxtail phiên bản khác Foxtail

Foxtail – Game phiêu lưu thú vị cho mac

FoxTail là một nhiệm vụ điểm và nhấp cổ điển. Lấy cảm hứng từ các trò chơi phiêu lưu pixel cũ của những năm giữa thập niên 90, chúng tôi tạo ra một thế giới khí quyển và ngoạn mục mà không cần sử dụng các công nghệ hiện đại tinh vi.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.