Glyphs – Chỉnh sửa phông chữ chính xác và đáng tin cậy

February 5, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Glyphs 2.6.6 FSHARE Glyphs 2.6.5 Glyphs phiên bản khác Glyphs

Glyphs – Chỉnh sửa phông chữ chính xác và đáng tin cậy

Cách tiếp cận thông minh và đơn giản của Glyphs giúp bạn vẽ các kiểu chữ mới, sửa đổi các phông chữ hiện có và điêu khắc các mẫu chữ của bạn không gặp rắc rối.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.6.6:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.9.5 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar