Gotham by Hoefler & Co – Font – Gói phông chữ cần thiết cho macbook

February 14, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Gotham by Hoefler & Co - Font Gotham by Hoefler & Co - Font

Gotham by Hoefler & Co – Font – Gói phông chữ cần thiết cho macbook

Các gói phông chữ bao gồm:
Gotham Complete – 66 kiểu, phông chữ đa năng
Gotham ScreenSmart – 48 kiểu, cho web
Gotham Office – 8 kiểu, cho doanh nghiệp
Gotham Rounded – 8 kiểu, phông chữ đa năng

Leave a Reply

Skip to toolbar