GrandTotal 6.0.4 – Tạo hóa đơn và ước tính

December 22, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GrandTotal 6.0.7 GrandTotal phiên bản khác GrandTotal

GrandTotal 6.0.4 – Tạo hóa đơn và ước tính

GrandTotal là một ứng dụng để tạo hóa đơn và ước tính dựa trên các mẫu của riêng bạn. Trình chỉnh sửa mẫu tích hợp cho phép bạn điều chỉnh bố cục của mình để phù hợp với thiết kế công ty của công ty. GrandTotal hoạt động tuyệt vời kết hợp với TimeLog.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 6.0.4:

Đã sửa :

Sự cố khi xóa tài liệu khỏi tổng quan
Một vấn đề đã chặn cập nhật của tổng quan
Vấn đề đã biết

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar