GraphicRiver – Hello Summer Day 3D Text – Plugin chỉnh sửa ảnh cho Photoshop

August 28, 2020
Plugin
0 0
GOOGLE DRIVE GraphicRiver - Hello Summer Day 3D Text Style Effect GraphicRiver - Hello Summer Day 3D Text Style Effect phiên bản khác GraphicRiver - Hello Summer Day 3D Text Style Effect

GraphicRiver – Hello Summer Day 3D Text – Plugin chỉnh sửa ảnh cho Photoshop

Tính năng:
4 kiểu khác nhau
Thay thế đối tượng thông minh
100% Có thể chỉnh sửa
Dễ dàng chỉnh sửa
Độ phân giải cao (300 DPI)
Không yêu cầu kỹ năng
Có đầy đủ lớp và tổ chức tốt Lớp trong Thư mục
2000 × 1300 pixel
Yêu cầu Photoshop CS + hoặc bất kỳ phần mềm nào khác có khả năng sử dụng tệp PSD nhiều lớp

Leave a Reply

Skip to toolbar