Hades – Game chiến đấu quyết liệt & hấp dẫn cho macbook

Sep 22, 2020
Games
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE Hades v1.3601 MacOS Hades phiên bản khác Hades

Hades – Game chiến đấu quyết liệt & hấp dẫn cho macbook

Hades là một trình thu thập thông tin dungeon giống như một vị thần, kết hợp những khía cạnh tốt nhất của các tựa game được giới phê bình đánh giá cao của Supergiant, bao gồm hành động nhịp độ nhanh của Bastion , bầu không khí phong phú và chiều sâu của Transistor , và cách kể chuyện theo hướng nhân vật của Pyre .
Đặc trưng

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar