Haptic Touch Bar – Phản hồi xúc giác và âm thanh cho MacBook Pro Touch Bar của bạn

July 13, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Haptic Touch Bar 2.4.0 Haptic Touch Bar phiên bản khác Haptic Touch Bar

Haptic Touch Bar – Phản hồi xúc giác và âm thanh cho MacBook Pro Touch Bar của bạn

Haptic Touch Bar cung cấp phản hồi thực tế khi nhấn các nút trên Touch Bar của bạn

  • Mang lại trải nghiệm phím Escape đầy đủ!
  • Quay trở lại để chạm vào gõ, không cần liếc vào Touch Bar khi bạn gõ
  • Dừng nghi ngờ bản thân (tôi đã nhấn phím chưa?) Bằng phản hồi xúc giác và âm thanh
  • Cấu hình cho cường độ phản hồi và âm thanh
  • Hỗ trợ tất cả các chế độ Touch Bar
  • Đơn giản để cài đặt và dễ sử dụng

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.4.0:

  • Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar