Hỗ Trợ Tải Video Trên Youtube, Vimeo…Bằng Downie 3.7 Cho Macbook

July 21, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
Downie Downie v4.0.6 Downie phiên bản khác

Hỗ Trợ Tải Video Trên Youtube, Vimeo…Bằng Downie 3.7 Cho Macbook

Downie 3.7 trên mac os là phần mềm  tải xuống video duy nhất cho macOS mà bạn cần. Nó không chỉ đơn giản là công cụ tải xuống YouTube khác: Downie hỗ trợ tại thời điểm này hơn 700 trang web khác nhau! Danh sách đầy đủ có thể được xem trong tùy chọn của Down, trong tab Trang web.

  • Hỗ trợ nhiều trang web – hiện hỗ trợ hơn 750 trang web khác nhau (bao gồm YouTube, Vimeo, v.v.) và số lượng đang tăng nhanh.
  • Hỗ trợ YouTube video 4K – không giống như nhiều trình tải xuống YouTube khác, Downie hỗ trợ video HD trên YouTube, lên tới 4K.
  • Hậu xử lý – cần video của bạn trong MP4 cho iTunes? Hay chỉ muốn theo dõi âm thanh? Không có vấn đề, Downie có thể tự động xử lý việc này cho bạn!

Leave a Reply

Skip to toolbar