Hollow Knight 1.4.3.2b – Game phiêu lưu hành động 2D theo phong cách cổ điển

May 1, 2020
Games
Hollow Knight 1.4.3.2b Hollow Knight phiên bản khác Hollow Knight

Hollow Knight 1.4.3.2b – Game phiêu lưu hành động 2D theo phong cách cổ điển

Bên dưới thị trấn Dirtmouth mờ nhạt ngủ một vương quốc hoang tàn, cổ kính. Nhiều người được vẽ dưới bề mặt, tìm kiếm sự giàu có, hoặc vinh quang, hoặc câu trả lời cho những bí mật cũ.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar