Hướng dẫn sử dụng & cài đặt phần mềm IconFly tạo icon từ file ảnh chuyên nghiệp

June 28, 2019
Application
0 0
GOOGLE DRIVE IconFly 3.10 FSHARE IconFly 3.9.2 Tải IconFly Miễn Phí Cho Mac Os

Hướng dẫn sử dụng & cài đặt phần mềm IconFly tạo icon từ file ảnh chuyên nghiệp

IconFly hỗ trợ tạo biểu tượng cho các ứng dụng Mac, iPhone, iPad và Apple Watch. Hơn nữa, IconFly cũng cho phép bạn tạo Biểu tượng và favicon WebClip. Tất cả các biểu tượng được tạo bằng IconFly đều tương thích hoàn toàn với tất cả các thiết bị và HĐH mới nhất do Apple tạo, bao gồm iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPad Pro mới nhất cũng như macOS X Majave, iOS 12 và watchOS 5. Không thành vấn đề biểu tượng bạn đang làm, với IconFly, nó sẽ dễ dàng như ABC. Hơn nữa, giờ đây IconFly cho phép bạn tạo biểu tượng cho các ứng dụng Android.

Leave a Reply

Skip to toolbar