HyperDock – Bổ sung các tính năng hay vào Dock trên macbook

October 14, 2020
Application
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE HyperDock 1.8.0.5 HyperDock phiên bản khác HyperDock

HyperDock – Bổ sung các tính năng hay vào Dock trên macbook

HyperDock bổ sung các tính năng được chờ đợi từ lâu vào Dock của bạn: Chọn các cửa sổ ứng dụng riêng lẻ chỉ bằng cách di chuyển chuột trên một mục dock, sử dụng các cú nhấp chuột để mở nhanh các cửa sổ mới và nhiều hơn nữa.

HyperDock
Cửa hàng ứng dụng
Mã QR
HyperDock
Nhà phát triển: Unknown
Giá: $ 9,99
Ảnh chụp màn hình HyperDockẢnh chụp màn hình HyperDockẢnh chụp màn hình HyperDockẢnh chụp màn hình HyperDock
Tăng năng suất OS X số 1 của bạn!

Xem trước cửa sổ Bạn đã
bao giờ tự hỏi làm thế nào để kích hoạt một cửa sổ duy nhất thay vì toàn bộ ứng dụng?
Bong bóng Window Preview hiển thị cho bạn mọi cửa sổ của một ứng dụng chỉ bằng cách giữ chuột trên một mục dock!
Nó thậm chí còn hiển thị các cửa sổ được thu nhỏ và cửa sổ từ các không gian khác và có thể kéo và thả hoàn toàn.

Điều khiển iTunes
Di chuột qua mục dock iTunes để xem thông tin về bài hát hiện tại, Bạn có thể tạm dừng, bỏ qua, xếp hạng bài hát và thậm chí điều chỉnh âm lượng chỉ bằng cách di chuyển trên biểu tượng itunes.

Sự kiện trên lịch Xem nhanh các sự kiện
sắp tới của bạn bằng cách di chuột vào mục đế Lịch.

Quản lý cửa sổ
HyperDock mang đến các tính năng quản lý cửa sổ nâng cao cho Mac OS:
• Di chuyển và thay đổi kích thước cửa sổ chỉ bằng cách giữ các phím và di chuyển chuột của bạn.
• Tự động thay đổi kích thước cửa sổ khi kéo đến các cạnh màn hình (Window Snapping).
• Cuộn trên thanh tiêu đề của cửa sổ để nhanh chóng thu phóng hoặc thay đổi không gian của nó.

Phiên bản mới 1.8.0.5-dev có gì:
• Fix expiry

Leave a Reply

Skip to toolbar