iCareFone 6.1.3.1 – Chăm sóc hệ thống cho thiết bị iOS

December 25, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE iCareFone 6.1.3.1 FSHARE iCareFone 6.0.1.1 iCareFone phiên bản khác iCareFone

iCareFone 6.1.3.1 – Chăm sóc hệ thống cho thiết bị iOS

iCareFone sẽ sửa lỗi iOS thành bình thường bằng cách cài đặt tệp chương trình cơ sở mới nhất mà không xóa dữ liệu trên iPhone / iPad / iPod touch. Sửa chữa Hệ điều hành có thể khắc phục tất cả iOS bị kẹt, sự cố và lỗi xảy ra khi cập nhật / bẻ khóa iOS. Bạn cũng có thể sửa chữa hệ thống chỉ để có trải nghiệm iOS nhanh hơn và tốt hơn.

Các vấn đề bạn có thể khắc phục

Bị mắc kẹt trong Apple trắng, chế độ phục hồi, chế độ dfu, màn hình đen / trắng
Ứng dụng bị sập trên iPhone, iPad, iPod touch.
iPhone / iPad khởi động lại ngẫu nhiên và liên tục.
Màn hình đen và màn hình xanh chết chóc.
iPhone trở nên chậm chạp sau khi cập nhật phiên bản iOS mới.
Các sự cố iOS khác khiến iPhone / iPad / iPod của bạn hoạt động bất thường.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 6.1.3.1:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar