IconShop – Chuyển đổi Biểu tượng SF sang hình ảnh dễ dàng hơn

February 18, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE IconShop 1.0.2 IconShop

IconShop – Chuyển đổi Biểu tượng SF sang hình ảnh dễ dàng hơn

IconShop phiên bản Mac là một công cụ để dễ dàng tạo và phát triển các biểu tượng ứng dụng trên máy tính Mac . IconShop phiên bản Mac có thể chuyển đổi Biểu tượng SF hoặc chuỗi tùy chỉnh thành biểu tượng và xuất định dạng Bộ Hình ảnh hoặc Biểu tượng Ứng dụng được sử dụng trực tiếp bởi Xcode.

Leave a Reply

Skip to toolbar