IM+ – Mọi ứng dụng chat trên mạng xã hội đều được tích hợp đầy đủ

February 19, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE IM+ 1.16.0 IM+

IM+ – Mọi ứng dụng chat trên mạng xã hội đều được tích hợp đầy đủ

IM + hỗ trợ Zoom, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Facebook, Twitter, Slack, Skype, Gmail, Outlook, Hangouts, LinkedIn Messaging, Instagram, SnapMap, WeChat, ChatWork, HipChat và Facebook Pages trong một ứng dụng đơn giản.
Đăng nhập một lần vào trình nhắn tin và trình giao tiếp video yêu thích của bạn và sẽ là những ngày chuyển đổi ứng dụng vô tận.

Leave a Reply

Skip to toolbar