Image-Ascii – Chuyển đổi hình ảnh thành màu hoặc đơn sắc Nghệ thuật Ascii

July 13, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Image-Ascii 2.3 Image-Ascii phiên bản khác Image-Ascii

Image-Ascii – Chuyển đổi hình ảnh thành màu hoặc đơn sắc Nghệ thuật Ascii

Image-Ascii cho phép bạn chuyển đổi hình ảnh thành màu sắc hoặc đơn sắc Nghệ thuật Ascii. Bạn cũng có thể chuyển đổi văn bản sang Biểu ngữ Ascii.

Ứng dụng này hoạt động như một Trình tạo ASCII, nó chuyển đổi hình ảnh thành văn bản. Để tạo tập tin chọn JPEG, GIF hoặc PNG và nhấp vào chuyển đổi trực tiếp.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.3:

  • sửa lỗi và cải thiện sự ổn định

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar