Image Enhance Pro 4.0 – Tăng cường màu sắc và chi tiết cho ảnh của bạn

May 24, 2020
Graphics Design
0 0
cài macbook quận 1 FSHARE Image Enhance Pro 4.0 GOOGLE DRIVE Image Enhance Pro 5.2 Image Enhance Pro phiên bản khác Image Enhance Pro

Image Enhance Pro 4.0 – Tăng cường màu sắc và chi tiết cho ảnh của bạn

Image Enhance Pro là một công cụ để tạo ra hình ảnh HDR, với phạm vi ánh sáng động và chi tiết mở rộng. Thuật toán HDR tiên tiến của chúng tôi sẽ lấy một hình ảnh duy nhất làm đầu vào và cung cấp cho nó giao diện HDR tuyệt vời bằng cách tăng cường màu sắc và chi tiết. Khác với giao diện HDR, bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc khác để có đầu ra mong muốn.

Một số tính năng của Image Enhance Pro :

  • Chuyển đổi sang giao diện Hdr với hình ảnh đầu vào duy nhất.
  • Hình ảnh HDR (Dải động cao).
  • Nâng cao màu sắc và độ tương phản.
  • Số lượng lớn các tùy chọn có sẵn để có được đầu ra mong muốn.
  • Nó hỗ trợ gần 50+ định dạng hình ảnh thô.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 4.0:

  • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar