Imagenomic Noiseware for PS – Công cụ phần mềm khử các chi tiết thừa trong ảnh

November 24, 2020
Plugin
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Imagenomic Noiseware for PS 5.1.3 buid 5130 Imagenomic Noiseware cho PS

Imagenomic Noiseware for PS – Công cụ phần mềm khử các chi tiết thừa trong ảnh

Imagenomic Noiseware cho PS 5.1.2 Build 5128 macOS

Công cụ phần mềm khử nhiễu từng đoạt giải thưởng được thiết kế để giảm hoặc loại bỏ nhiễu từ ảnh kỹ thuật số hoặc ảnh quét.

XƯỚNG NGÔN VIÊN: Adobe Photoshop CC 2015.5 / 2017/2018/2019/2020/2021

Khả năng tương thích: OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar