Imagenomic Realgrain for PS – Hiệu ứng chuyển đổi đen trắng, tông màu và màu sắc

November 24, 2020
Plugin
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Imagenomic Realgrain for PS 2.1.2 buid 1224 Imagenomic Realgrain cho PS

Imagenomic Realgrain for PS – Hiệu ứng chuyển đổi đen trắng, tông màu và màu sắc

Imagenomic Realgrain dành cho macOS PS 2.1.2 Build 2122

Nếu bạn đang tìm kiếm một hiệu ứng chuyển đổi đen trắng, tông màu và màu sắc vượt trội hoặc lâu trong thời gian phòng tối để đạt được độ hạt mềm và ấm của phim, thì Realgrain là plugin dành cho bạn.

XƯỚNG NGÔN VIÊN: Adobe Photoshop CC 2015.5 / 2017/2018/2019/2020/2021

Khả năng tương thích: OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar