Integrity Pro – Dễ dàng tìm thấy các liên kết bị hỏng của trang web của bạn

May 1, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Integrity Pro 10.3.2 FSHARE Integrity Pro 9.6.1 Integrity Pro phiên bản khác Integrity Pro

Integrity Pro – Dễ dàng tìm thấy các liên kết bị hỏng của trang web của bạn

Integrity Pro xây dựng trên Integrity Plus. Nó có công cụ thu thập thông tin v8 mới, nó kiểm tra các liên kết và tạo sơ đồ trang web với tất cả chức năng tìm kiếm, lọc và xuất của phiên bản Plus. Nó thêm chi tiết SEO và kiểm tra chính tả. Nó không có ý định thay thế Scrutiny, nhưng được đặt giữa Integrity Plus và Scrutiny, một bước hợp lý hơn cho người dùng Integrity Plus. Tất nhiên, sẽ có một bản nâng cấp từ Integrity Plus, nhưng phiên bản beta công khai sớm này chỉ đơn giản là miễn phí cho đến khi phiên bản ổn định được phát hành.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản Integrity Pro 10.2.1:

Cải tiến chức năng xuất khẩu :

  • Hiệu quả (bộ nhớ / tốc độ) sẽ có lợi cho người dùng với các trang web lớn hơn
  • Sửa lỗi kỳ lạ, chữa một lỗi treo có thể xảy ra khi xuất

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.9 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar