Invisible 2.4.4 – Dễ dàng ẩn các tệp cá nhân của bạn

March 21, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Invisible 2.4.4 Invisible phiên bản khác Invisible

Invisible 2.4.4 – Dễ dàng ẩn các tệp cá nhân của bạn

Vô hình là cách nhanh nhất để giữ tài liệu cá nhân tránh xa những con mắt không mong muốn. Thả tập tin vào Vô hình để ngay lập tức ẩn chúng khỏi chế độ xem và làm cho chúng hiển thị lại dễ dàng chỉ bằng một nút bấm. Tất cả các tệp riêng tư của bạn được giữ an toàn khỏi tầm nhìn và được bảo vệ bằng mật khẩu để yên tâm hơn.

Giữ các tập tin của bạn riêng tư không thể dễ dàng hơn.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.4.4:

Cập nhật bản quyền
Cập nhật Sparkle

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar