Invisor – Cung cấp thông tin kỹ thuật về các tệp video và âm thanh của bạn

Jan 22, 2021
Graphics Design
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Invisor 3.15 Invisor

Invisor – Cung cấp thông tin kỹ thuật về các tệp video và âm thanh của bạn

Invisor dựa trên thư viện MediaInfo và hiển thị thông tin chi tiết về luồng dữ liệu và vùng chứa tệp, bao gồm video, âm thanh, phụ đề và chương. Hiển thị thông tin kỹ thuật về tệp video và âm thanh của bạn với khả năng so sánh dữ liệu được thu thập.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Skip to toolbar