iSMARTtrain 4.2 – Nhật ký tập luyện thể thao

January 28, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
FSHARE iSMARTtrain 4.2 GOOGLE DRIVE iSMARTtrain 4.2 iSMARTtrain phiên bản khác iSMARTtrain

iSMARTtrain 4.2 – Nhật ký tập luyện thể thao

iSMARTtrain (trước đây là TrainingLog) là để lưu trữ và xem xét việc đào tạo thể thao của bạn. Nó được thiết kế để sử dụng cho các vận động viên đa môn thể thao, chẳng hạn như ba môn phối hợp, nhưng có thể được sử dụng tốt như nhau cho các vận động viên thể thao đơn lẻ, chẳng hạn như người đi xe đạp và người chạy.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 4.2:

Biểu đồ dữ liệu mới được xếp chồng
Bản đồ hiện hiển thị biểu đồ độ cao
Sửa lỗi & cải tiến

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar