Kaleidoscope 2.3.1437 – Điểm khác biệt trong tệp văn bản và hình ảnh

May 24, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
FSHARE Kaleidoscope 2.3.1437 GOOGLE DRIVE Kaleidoscope 2.3.1437 Kaleidoscope phiên bản khác Kaleidoscope

Kaleidoscope 2.3.1437 – Điểm khác biệt trong tệp văn bản và hình ảnh

Kính vạn hoa phát hiện sự khác biệt trong các tập tin văn bản và hình ảnh.

Đặc trưng:

 1. Chung
  – Quy trình làm việc một cửa sổ: Một tab cho mỗi so sánh
  – So sánh hai tệp +: Thêm bất kỳ số lượng tệp trên mỗi tab
  – Luôn cập nhật: Tự động làm mới khi tập tin thay đổi
  – Kệ tệp: Nhanh chóng chuyển từ tệp này sang tệp khác
  – Thanh đường dẫn: Xem vị trí tệp của bạn
  – Phím tắt: Mỗi hành động có một phím tắt
 2. Phạm vi văn bản
  – Hỗ trợ bất kỳ tệp văn bản nào: Văn bản thuần túy, mã nguồn, HTML, v.v.
  – So sánh rõ ràng
  – Ba bố cục: Khối, Chất lỏng & Hợp nhất
  – So sánh tài liệu: Nhập văn bản từ tệp .doc và .rtf
  – Tìm kiếm tức thì
  – Thay đổi Stepper: Nhanh chóng chuyển từ thay đổi sang thay đổi
  – Điểm nổi bật: Đã thêm, xóa và thay đổi văn bản
 3. Phạm vi hình ảnh
  – Tất cả các định dạng tệp hình ảnh phổ biến: JPEG, TIFF, PNG, PSD và hơn thế nữa.
  – Bốn bố cục được kết nối: Two-Up, One-Up, Split & Difference
  – Hỗ trợ hình ảnh toàn diện: RGB / CMYK / LAB, alpha, mọi kích thước.
  – Hỗ trợ đa chạm: Cuộn mượt và chụm để thu phóng
  – Môi trường có thể tùy chỉnh: Thay đổi màu nền, mặt nạ khác biệt và cài đặt bàn cờ
  – Hai chế độ mặt nạ khác nhau: Thay đổi tuyệt đối hoặc tương đối
 4. Hội nhập
  – Git, Mercurial, SVN và Bazaar: Tích hợp với một vài lần nhấp
  – Phiên bản
  – TextMate SVN
  – Nền tảng
  – ksdiff Công cụ dòng lệnh: Tích hợp với thực tế mọi thứ

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.3.1437:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Cập nhật mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung