KCNcrew Pack – Bộ sưu tập khổng lồ số sê-ri cho phần mềm trên MacOS X

September 15, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE KCNcrew Pack 15-03-21 KCNcrew Pack phiên bản khác KCNcrew Pack

KCNcrew Pack – Bộ sưu tập khổng lồ số sê-ri cho phần mềm trên MacOS X

KCNcrew Pack – Đây là một bộ sưu tập khổng lồ các số sê-ri cho phần mềm dưới hệ điều hành MacOS X với vỏ bọc thuận tiện cho việc duyệt và tìm kiếm. Có một thời gian rất dài và được cập nhật định kỳ! Số sê-ri cơ sở Dự án KCNcrew tính đến năm 2018. Không giống như Hộp nối tiếp, không cần đầu đọc.

Chỉ cần mở tệp dmg, kéo và thả ứng dụng vào nơi bạn thích. Tuy nhiên, không có cách nào để xem các sê-ri, vết nứt và bản vá lỗi nào là mới trong vấn đề này so với trước đó. Cảm ơn tất cả những người đóng góp và ủng hộ!

Yêu cầu hệ thống:
– OS X 10.6 trở lên
– (Các) loại bộ xử lý & tốc độ: 64 bit
– RAM tối thiểu: n / a
– RAM video: n / a

Leave a Reply

Skip to toolbar