Kết Nối & Đồng Bộ Dữ Liệu Transmit 5 Lên Web Như FPT Trên Macbook

July 23, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Transmit 5.6.3 Transmit phiên bản khác Transmit

Kết Nối & Đồng Bộ Dữ Liệu Transmit 5 Lên Web Như FPT Trên Macbook

Tải lên, tải xuống và quản lý tệp trên hàng tấn máy chủ website bằng công cụ  Transmit 5 của macbook với giao diện người dùng dễ dàng, quen thuộc và mạnh mẽ.
Transmit 5 hiện bao gồm Panic Sync , cách an toàn và nhanh chóng của chúng tôi để đồng bộ hóa trang web của bạn. Và tính năng Đồng bộ hóa tệp của chúng tôi thêm hỗ trợ cho đồng bộ hóa từ cục bộ đến cục bộ và từ xa đến từ xa , đồng thời cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết hơn.

Leave a Reply

Skip to toolbar